Відділ культури

Самбірської районної державної адміністрації

http://www.president.gov.ua/

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 15.11. 2018 року № 908)

 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Наказ відділу культури Самбірської РДА

від 16 січня 2019 року №5
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ
Наказ фінансового управління Самбірської РДА
(найменування місцевого фінансового органу)
від 16 січня 2019 року  № 5 ______

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1000000                        Відділ культури Самбірської районної державної адміністрації
   (КТПКВК МБ)                              (найменування головного розпорядника)

2. 1010000                        Відділ культури Самбірської районної державної адміністрації
   (КТПКВК МБ)                               (найменування відповідального виконавця)

3.1014080                                       Інші заклади та заходи  в галузі культури і мистецтва
   (КТПКВК МБ)            (КФКВК)           (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань –386100 гривень, у тому числі загального фонду 386100 гривень та спеціального фонду 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 року №2456-VI, ЗУ «Про  Державний бюджет України на 2019 рік» від 23.11.2018 року№2629-VIII, ЗУ «Про культуру» від14.12.2010 року №2778-VІ, рішення сесії Самбірської районної ради від 07.12.2018 року №514 «Про затвердження районного бюджету Самбірського району на 2019 рік», наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 року № 836.

 

6. Мета бюджетної програми: Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів,  2019 рік

7. Завдання бюджетної програми:

 

№ з/п

Завдання

1

1014081  Забезпечення діяльності інших закладів культури і мистецтва

 

 

 

 

 

 

8. Напрями використання бюджетних коштів:

 (грн)

 

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

Усього

1

2

3

4

5

6

1

Забезпечення діяльності інших закладів культури і мистецтва

386100

0

 

386100

 

 

 

 

 

 

Усього

386100

0

 

386100

 

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

 (грн)

 

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

10. Результативні показники бюджетної програми:

 

           

 з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

затрат

 

 

 

 

 

 

кількість установ – усього;

од 

мережа закладів культури додаток 1 

1

 

1

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

централізованих бухгалтерій.;

од

мережа закладів культури додаток 1

1

 

1

 

середнє число окладів(ставок) –усього.;

од

штатний розпис 

3

 

3

 

середнє число окладів(ставок) керівників;

од

штатний розпис 

1

 

1

 

середнє число окладів(ставок) спеціалістів;

од

штатний розпис 

2

 

2

 

витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх заходів.

тис.грн

кошторис на 2019рік

386,1

 

386,1

 

 

Начальник відділу культури
Самбірської РДА
  

__________
(підпис)

В.С.Федірко
(ініціали та прізвище)

 

ПОГОДЖЕНО:

 

 

 

Начальник  фінансового управління

Самбірської РДА

 

__________
(підпис)

О.П.Парпієва
(ініціали та прізвище)