Відділ культури

Самбірської районної державної адміністрації

http://www.president.gov.ua/

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від  15.11. 2018 року № 908)

 


 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Наказ відділу культури Самбірської РДА

від 16 січня 2019 року №5
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ
Наказ фінансового управління Самбірської РДА
(найменування місцевого фінансового органу)
від 16 січня 2019 року  № 5

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1000000                        Відділ культури Самбірської районної державної адміністрації
   (КТПКВК МБ)                              (найменування головного розпорядника)

2. 1010000                        Відділ культури Самбірської районної державної адміністрації
   (КТПКВК МБ)                               (найменування відповідального виконавця)

3.1014060                    0828     Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля  та інші клубних закладів
   (КТПКВК МБ)            (КФКВК)           (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань –2688900 гривень, у тому числі загального фонду 2681900 гривень та спеціального фонду 7000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний Кодекс України від 208.07.2010 року №2456-VI , ЗУ «Про  Державний бюджет України на 2019 рік» від 23.11.2018 року №2629-VIII, ЗУ «Про культуру» від14.12.2010 року №2778-VІ, рішення сесії Самбірської районної ради від 07.12.2018 року №514 «Про затвердження районного бюджету Самбірського району на 2019 рік», наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 року №836.

6. Мета бюджетної програми: Надання послуг з організації  культурного  дозвілля  населення на 2019 рік

7. Завдання бюджетної програми:

 

№ з/п

Завдання

1

Забезпечення  організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

 

 

 

 

 

 

8. Напрями використання бюджетних коштів:

 (грн)

 

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

Усього

1

2

3

4

5

6

1

Забезпечення  організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

2681900

7000

 

2688900

 

 

 

 

 

 

Усього

2681900

7000

 

2688900

 

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

 (грн)

 

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

10. Результативні показники бюджетної програми:

 

           

 з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

затрат

 

 

 

 

 

 

кількість установ – усього;

од. 

звіт про діяльність

форма№7-нк

розділ І рядок 01/1

20

 

20

 

у тому числі;

 

 

 

 

 

 

будинків  культури.;

од. 

звіт про діяльність

форма№7-нк

розділ І рядок 01/1

5

 

5

 

клубів;

 од. 

звіт про діяльність

форма№7-нк

розділ І рядок 01/1

15

 

15

 

кількість гуртків;

од. 

звіт про діяльність

форма№7-нк

розділ 3 рядок 01/1

90

 

90

 

середнє число окладів (ставок) – усього;

од.

штатний розпис

38,5

 

38,5

 

середнє число окладів (ставок) керівних працівників;

од.

штатний розпис

19

 

19

 

середнє число окладів (ставок) спеціалістів;

од. 

штатний розпис

17

 

17

 

середнє число окладів (ставок) обслуговуючого  та технічного персоналу,.

од. 

штатний розпис

2,5

 

2,5

 

видатки на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів  та інших закладів клубного типу.

тис.грн. 

кошторис на 2019 рік

 

2681,9

7,0

2688,9

2

продукту

 

 

 

 

 

 

кількість відвідувачів – усього;

осіб 

звіт про діяльність

форма№7-нк

розділ 4 рядок 03/1

92300

700

93000

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

за реалізованими квитками,;

осіб 

звіт про діяльність

форма№7-нк

розділ 4 рядок 03/1

 

700

700

 

безкоштовно ;

осіб 

звіт про діяльність

форма№7-нк

розділ 4 рядок 03/1

92300

 

92300

 

кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення;

од. 

звіт про діяльність

форма№7-нк

розділ 4 рядок 01/1

1285

 

1285

 

плановий обсяг доходів.

тис.грн 

кошторис на 2019 рік

 

7,0

7,0

 

у тому числі доходи від реалізації квитків;

тис.грн

кошторис на 2019 рік

 

7,0

7,0

 

кількість реалізованих квитків.

шт..

касовий звіт форма №8 графа 5

 

700

700

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

середня вартість одного квитка;

грн.

Розрахунок (частка від ділення доходів від реалізації квитків на кількість реалізованих квмтків) 

 

10,00

10,00

 

середні витрати на одного відвідувача;

грн.

Розрахунок (частка від ділення витрат всього на кількість відвідувачів)

29

 

29

 

середні витрати на проведення одного заходу

грн.

Розрахунок (частка від ділення витрат на проведення заходів всього на кількість проведених заходів)

2087

 

2087

4

якості

 

 

 

 

 

 

 динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду

%

розрахунок 

 

 

 

 

 

Начальник відділу культури
Самбірської РДА
  

__________
(підпис)

В.С.Федірко
(ініціали та прізвище)

 

ПОГОДЖЕНО:

 

 

 

Начальник фінансового управління

Самбірської РДА

 

__________
(підпис)

О.П.Парпієва
(ініціали та прізвище)