Відділ культури

Самбірської районної державної адміністрації

http://www.president.gov.ua/

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від  15 листопада  2018 року № 908)

 

 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Наказ відділу культури Самбірської РДА

від 16 січня 2019 року № 5
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ
Наказ фінансового управління Самбірської РДА
(найменування місцевого фінансового органу)
від 16 січня 2019 року  № 5

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1000000                        Відділ культури Самбірської районної державної адміністрації
   (КТПКВК МБ)                              (найменування головного розпорядника)

2. 1010000                        Відділ культури Самбірської районної державної адміністрації
   (КТПКВК МБ)                               (найменування відповідального виконавця)

3.1014040                    0824     Забезпечення діяльності музеїв і виставок
   (КТПКВК МБ)            (КФКВК)           (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань –248700 гривень, у тому числі загального фонду 233700 гривень та спеціального фонду 15000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:  Конституція України, Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 року №2456-VI, ЗУ «Про  Державний бюджет України на 2019 рік» від 23.11.2018 року№2629-VIII,  ЗУ «Про культуру» від14.12.2010 року №2778-VІ, ЗУ «Про музеї та музейну справу» від 29.06.1996 року №249, рішення сесії Самбірської районної ради від 07.12.2018 року №514 «Про затвердження районного бюджету Самбірського району на 2019 рік», наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 року № 836.

 

6. Мета бюджетної програми: Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини, 2019 рік

7. Завдання бюджетної програми:

 

№ з/п

Завдання

1

Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури  музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

 

 

 

 

 

 

8. Напрями використання бюджетних коштів:

 (грн)

 

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

Усього

1

2

3

4

5

6

1.

Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури  музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

233700

15000

 

248700

 

 

 

 

 

 

Усього

233700

15000

 

248700

 

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

 (грн)

 

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

10. Результативні показники бюджетної програми:

 

           

 з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

затрат

 

 

 

 

 

 

кількість установ –усього,.;

од. 

звіт про діяльність музею форма 8-нк розділ А рядок 02

1

 

1

 

кількість музеїв.;

од.

звіт про діяльність музею форма 8-нк розділ А рядок 02

1

 

1

 

середнє число окладів (ставок) – усього;

од.

штатний розпис

3

 

3

 

середнє число окладів (ставок) керівних працівників;

од.

штатний розпис

1

 

1

 

середнє число окладів (ставок) обслуговуючого  та технічного персоналу,.

од.

штатний розпис

2

 

2

 

площа приміщень,

кв.м

звіт про діяльність музею форма 8-нк розділ ІУ рядок 01/8

195

 

195

 

в  тому числі виставкова площа;

кв.м

звіт про діяльність музею форма 8-нк розділ ІУ рядок 01/9

154

 

154

 

видатки на забезпечення діяльності музеїв.

тис.грн. 

кошторис на 2019 рік

 

233,7

15,0

248,7

2

продукту

 

 

 

 

 

 

кількість проведених виставок у музеях, ;

од

звіт про діяльність музею форма 8-нк розділ УІ рядок 01/4

 

 

 

 

кількість екскурсій у музеях.;

од

звіт про діяльність музею форма 8-нк розділ УІ рядок 01/1

150

 

150

 

кількість експонатів– усього.;

тис.од.

звіт про діяльність музею форма 8-нк розділ УІ рядок 01/1

1,7

 

1,7

 

в тому числі буде експонуватись у плановому періоді;

тис.од.

звіт про діяльність музею форма 8-нк розділ УІ рядок 01/1

1,7

 

1,7

 

кількість відвідувачів музеїв;

осіб

звіт про діяльність музею форма 8-нк розділ ІУ рядок 01/8

3700

 

3700

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

за реалізованими квитками;

осіб 

звіт про діяльність музею форма 8-нк розділ УІ рядок 01/2

 

1738

1738

 

безкоштовно;

осіб

звіт про діяльність музею форма 8-нк розділ УІ рядок 01/3

1962

 

1962

 

плановий обсяг доходів музеїв;

тис.грн

кошторис на 2019 рік

 

15,0

15,0

 

утому числі доходи від реалізації квитків;

тис.грн

кошторис на 2019 рік

 

15,0

15,0

 

кількість реалізованих квитків..;

шт.

касовий звіт   

 форма №8 графа №5

 

1738

1738

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

середня вартість одного квитка.;

грн

Розрахунок (частка від ділення доходу від реалізації квитків на кількість реалізованих квитків)

 

8,63

8,63

 

середні витрати на одного відвідувач.а;

грн 

Розрахунок (частка від ділення витрат всього  на кількість відвідувачів)

63

4

67

 

середні витрати на 1 кв.м. виставкової площі.

грн

 Розрахунок (частка від ділення витрат всього на кількість кв.м.виставкової площі) 

1518 

97

1615

4

якості

 

 

 

 

 

 

динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду

%

Розрахунок

 

 

 

 

відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду

%

Розрахунок(частка від ділення кількості експонатів, які експонуються на загальну кількість експонатів)

100 

 

100

 

 

Начальник відділу культури
Самбірської РДА
  

__________
(підпис)

В.С.Федірко
(ініціали та прізвище)

 

ПОГОДЖЕНО:

 

 

 

Начальник  фінансового управління

Самбірської РДА

__________
(підпис)

О.П.Парпієва
(ініціали та прізвище)