Відділ культури

Самбірської районної державної адміністрації

http://www.president.gov.ua/

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Наказ відділу культури Самбірської РДА від  14 березня 2018 року № 13

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ фінансового управління Самбірської РДА від 14 березня 2018 року  N 20                                                    (найменування місцевого фінансового органу)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.  1000000    Відділ культури Самбірської районної державної адміністрації_
     (КПКВК МБ)                     (найменування головного розпорядника)

2. 1010000      Відділ культури Самбірської районної державної адміністрації
    (КПКВК  МБ)             (найменування відповідального виконавця)

3. 1017360      7363     Виконання інвестиційних проектів
   (КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань –50,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду –0 тис. гривень та спеціального фонду – 50,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми – Конституція України, Бюджетний Кодекс України, ЗУ «Про  Державний бюджет України на 2018 рік» від 07.12.2017 року №2246-19, ЗУ «Про культуру» від14.12.2010 року №2778-VІ, рішення сесії від 22.02.2018р  №378 «Про внесення змін до рішення сесії Самбірської районної ради від 22 грудня 2017 року №364 «Про затвердження районного бюджету  Самбірського району на 2018 рік», розпорядження голови Самбірської районної державної адміністрації  від 07.03.2018 року №153 «Про внесення змін до бюджетних призначень районного бюджету Самбірського району на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми  Створення сприятливих умов для розвитку та виконання інвестиційних проектів щодо соціально-економічного розвитку.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

 

 

N з/п

КПКВК

КФКВК

Назва підпрограми

 1

1017363 

7363 

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (включаючи спів фінансування) 

 

 

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)


N
з/п

КПКВК

КФКВК

Підпрограма / завдання бюджетної програми 2

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

Підпрограма

 

 

 

 

 1

1017363

7363

Завдання 1

Придбання предметів довгострокового користування

0

50,0

50,0

 

 

 

 

Завдання 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

0

50,0

50,0

 

 

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

                   

 

Назва регіональної цільової програми та підпрограми

КПКВК

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

Регіональна цільова програма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регіональна цільова програма 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

 

N
з/п

КПКВК

Назва показника

Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення показника

1

2

3

4

5

6

 

 

Підпрограма

 

 

 

1

1017363

Завдання 1 Придбання предметів довготрокового  користування

 

 

 

 

 

затрат

 

 

 

 

 

Обсяг витрат на придбання продукції

тис.грн

кошторис на 2018 рік

50,0

 

 

продукту

 

 

 

 

 

кількість одиниць придбаних предметів довгострокового користування

в»язки 

 накладна

 

 

ефективності

 

 

 

 

 

середні витрати на придбання одиниці предметів довгострокового користування

грн..

Розрахунок (частка від ділення витрат на придбання всього на кількість одиниць)

6250,00

 

 

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 2

(тис. грн)


Код

Найменування джерел надходжень

КПКВК

Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду

План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту 3

Пояснення, що характери-
зують джерела фінансу-
вання

 

загальний фонд

спеціаль-
ний фонд

разом

загальний фонд

спеціаль-
ний фонд

разом

загальний фонд

спеціаль-
ний фонд

разом

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інвестиційний проект 1

Придбання меблів для Народного дому

с. Стрілковичі

1017363 

 0

 50,0

50,0 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 

 

 

Надходження із бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші джерела фінансування (за видами)

 

х

 

 

х

 50,0

50,0 

х

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інвестиційний проект 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 50,0

50,0 

 

 

 

 

 

 


1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

                               

 

Начальник відділу культури
Самбірської РДА  

__________
(підпис)

____В.С.Федірко____________________
(ініціали та прізвище)

 

ПОГОДЖЕНО:

 

 

 

Начальник фінансового управління Самбірської РДА

__________
(підпис)

____О.П.Парпієва____________________
(ініціали та прізвище)