Відділ культури

Самбірської районної державної адміністрації

http://www.president.gov.ua/

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Наказ відділу культури Самбірської РДА

 від  26 лютого 2018 року № 7
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ фінансового управління Самбірської РДА                          від 26 лютого 2018 року  N 13                                                    (найменування місцевого фінансового органу)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.  1000000    Відділ культури Самбірської районної державної адміністрації_
     (КПКВК МБ)                     (найменування головного розпорядника)

2. 1010000      Відділ культури Самбірської районної державної адміністрації
    (КПКВК  МБ)             (найменування відповідального виконавця)

3. 1014080                      Інші заклади та заходи  в галузі культури і мистецтва
   (КПКВК МБ) (КФКВК) 1       (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань –405,4 тис. гривень, у тому числі загального фонду –395,4 тис. гривень та спеціального фонду – 10,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми __Конституція України, Бюджетний Кодекс України, ЗУ «Про  Державний бюджет України на 2018 рік» від 07.12.2017 року№2246-19, ЗУ «Про культуру» від14.12.2010 року №2778-VІ, рішення сесії Самбірської районної ради від 22.12.2017 року №364 «Про затвердження районного бюджету Самбірського району на 2018 рік», наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 року № 836, рішення сесії від 22.02.2018р  №378 «Про внесення змін до рішення сесії Самбірської районної ради від 22 грудня 2017 року №364 «Про затвердження районного бюджету  Самбірського району на 2018 рік» рішення сесії Самбірської районної ради від 22.02.2017 року №406 «Про районну Програму розвитку туризму у у Самбірському районі на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів,  2018 рік

 

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

 

 

N з/п

КПКВК

КФКВК

Назва підпрограми

 1

1014081 

0829 

Забезпечення діяльності інших закладів культури і мистецтва 

2

1014082

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

 

 

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)


N
з/п

КПКВК

КФКВК

Підпрограма / завдання бюджетної програми 2

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 1

1014080

 

Підпрограма

 

 

 

 

 

1014081

 

Завдання Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування

 375,4

 10,0

 385,4

 

2

10104082

 

Завдання – забезпечити інформування і задоволення потреб інтересів громадян, збагачення духовного та туристичного потенціалу Самбірщини

20,0

 

20,0

 

 

 

 

Усього

 395,4

 10,0

 405,4

 

                 

 

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

 

Назва регіональної цільової програми та підпрограми

КПКВК

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

Регіональна цільова програма 1

 

 

 

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

- Програма розвитку туризму у Самбірському районі на 2018 рік

 1014082

 20,0

 0

 20,0

Підпрограма 2

 

 

 

 

Усього

 

 20,0

 0

 20,0

 

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

 

N
з/п

КПКВК

Назва показника

Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення показника

1

2

3

4

5

6

 

 

Підпрограма

 

 

 

 

 1014081

Завдання–Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування

 

 

 

1

 

затрат

 

 

 

 

 

кількість установ – усього;

од 

мережа закладів культури додаток 1 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

централізованих бухгалтерій.;

од

мережа закладів культури додаток 1

1

 

 

середнє число окладів(ставок) –усього.;

од

штатний розпис 

4

 

 

середнє число окладів(ставок) керівників;

од

штатний розпис 

1

 

 

середнє число окладів(ставок) спеціалістів;

од

штатний розпис 

3

 

 

витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх заходів.

тис.грн

кошторис на 2018 рік

375,4

2

1014082

Завдання – забезпечити інформування і задоволення потреб інтересів громадян, збагачення духовного та туристичного потенціалу Самбірщини

 

 

 

 

 

затрат

 

 

 

 

 

обсяг видатків на проведення  програми

тис.грн

кошторис 2018

20,0

 

 

продукту

 

 

 

 

 

кількість передбачених заходів

од

програма

3

 

 

ефективності

 

 

 

 

 

середні витрати на реалізацію одного заходу

грн

розрахунок (частка від ділення видатків на проведення програми на кількість заходів)

6667

 

 

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 2

(тис. грн)


Код

Найменування джерел надходжень

КПКВК

Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду

План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту 3

Пояснення, що характери-
зують джерела фінансу-
вання

 

загальний фонд

спеціаль-
ний фонд

разом

загальний фонд

спеціаль-
ний фонд

разом

загальний фонд

спеціаль-
ний фонд

разом

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інвестиційний проект 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження із бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші джерела фінансування (за видами)

 

х

 

 

х

 

 

х

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інвестиційний проект 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

                               

 

Начальник відділу культури
Самбірської РДА  

__________
(підпис)

____В.С.Федірко____________________
(ініціали та прізвище)

 

ПОГОДЖЕНО:

 

 

 

Начальник фінансового управління Самбірської РДА

__________
(підпис)

____О.П.Парпієва____________________
(ініціали та прізвище)